Mentorschap

Wat houdt mentorschap in?

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel. De rechtbank benoemd een mentor om kwetsbare mensen te helpen met het nemen van besluiten over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Een mentor helpt mensen die moeite hebben de regie over hun leven te houden. Het kan gaan om dagelijkse dingen, zoals het regelen van het huishouden maar ook bij het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor zorg thuis of een bepaalde medische behandeling. Ook kan het zijn dat u naar een instelling verhuist of al in een instelling verblijft. Wij kunnen dan als mentor contacten onderhouden met uw behandelaren en begeleiders om samen met u te blijven kijken naar de juiste vorm van zorg die aansluit bij uw behoeften.

Als u een professionele, betrouwbare en betrokken mentor zoekt, dan kunnen wij u vanuit Bureau Rigter hiermee helpen.
Als de kantonrechter u een mentor van Bureau Rigter heeft toegewezen, dan behartigen wij vanaf dat moment uw persoonlijke belangen. Wij als mentor zijn dan uw adviseur en vertrouwenspersoon en nemen alle beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Hij of zij betrekt u zoveel mogelijk bij de taken. Bij alles waarover een mentor beslist, staat u centraal. Wij houden dus altijd rekening met uw wensen, normen en waarden. Wij vinden het belangrijk dat u zo lang het kan betrokken blijft en regie houdt over uw eigen leven.

Het kan ook zijn dat u nu nog geen zorg ontvangt maar dit nu of in de toekomst denkt nodig te hebben. Wij als uw mentor zouden dit samen met u kunnen oppakken vormgeven.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Rigter. Graag komen we bij u langs voor een informatief gesprek. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen stellen en alvast kennismaken met de mentor die mogelijk uw zaken gaat behartigen.

Kijk bij de pagina contact.