Home

Mensen die niet goed voor zich zelf kunnen zorgen, hebben recht op hulp en bescherming. U kunt denken aan mensen met een verstandelijke beperking, maar ook mensen met dementie, een verslaving, of psychiatrische problemen.

Voor deze mensen heeft de wet de mogelijkheid geboden om iemand te benoemen die bijvoorbeeld op het vermogen let. Dit noemen we een bewindvoerder.

Iemand die met name zijn persoonlijke zaken niet meer kan behartigen, heeft misschien baat bij een mentor. De mentor treedt bijvoorbeeld op als contactpersoon bij het bespreken van medische behandelingsplannen.

Als iemand financieel en persoonlijk niet voor zich zelf kan zorgen, is het mogelijke om een curator te benoemen. Dit is een verstrekkende maatregeling, die met name gewenst zal zijn als iemand in gevaar loopt dat anderen misbruik maken van zijn of haar situatie.

Ook kan het zijn dat iemand alleen hulp nodig heeft bij zijn finanien maar ook nog zaken zelfstandig wil en kan doen. Dan kan budgetbeheer een oplossing zijn. We maken samen met de client een budgetplan.

Wilt u meer informatie over curatele, bewind, mentorschap of budgetbeheer, dan kunt u altijd contact opnemen voor een vrijblijvend persoonlijk advies.

Kwaliteit:

Kwaliteit is voor ons belangrijk. Daarom zijn wij aangesloten bij de BPBI en de NBPM. Jaarlijks vinden er audits plaats om deze kwaliteit te waarborgen.

Tijdens de samenwerking:

Wij vinden het belangrijk om goed contact te onderhouden met onze clienten zodat wij uw zaken zo goed mogelijk kunnen behartigen. Naast onze goede bereikbaarheid, komen wij op uw verzoek bij u langs om in een persoonlijk gesprek uw zaken en belangen te bespreken. Daarnaast zullen wij, indien nodig en gewenst contact onderhouden met andere hulpverleners die bij u betrokken zijn.