Onze tarieven

Met ingang van 2015 worden de beloningen voor bewindvoering, mentorschap en curatele niet meer vast gesteld door het LOVCK maar door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De door de Staatssecretaris vastgestelde tarieven worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen tarieven voor bewindvoerders die wel/niet zijn aangesloten bij de branchevereniging BPI. Wel wordt met ingang van 2015 onderscheid gemaakt in “standaard” bewindvoering en bewindvoering met problematische schulden. In onderstaand overzicht staan de tarieven voor 2022 (incl. 21% btw).

Bijzondere Bijstand:

Wanneer uw inkomen maximaal 110% van het bijstandsniveau is, vergoedt uw gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering, mentorschap en curatele. Bij bewindvoering en curatele vragen wij deze vorm van bijstand voor u aan, waardoor u geen extra financiële lasten krijgt.

Mentorschap:

Maandelijkse vergoeding €103.75 excl. / €125.53 incl. btw
Eenmalige intakevergoeding €586.00 excl. / €709.06 incl. btw
Verhuizing / ontruiming woning €366.00 excl. / €442.86 incl. btw
Beheer PGB (bij geen bewindvoering) €549.00 excl. / €664.29 incl. btw

Bewindvoering

Maandelijkse vergoeding €103.75 excl. / €125.53 incl. btw
Maandelijkse vergoeding / schulden €134.25 excl. / €162.44 incl. btw
Maandelijkse vergoeding echtpaar €124.42 excl. / €150.55 incl. btw
Eenmalige intake / budgetbeheer €439.00 excl. / €531.19 incl. btw
Eenmalige intakevergoeding €586.00 excl. / €709.06 incl. btw
Verh. / ontr. Woning (geen mentor) €366.00 excl. / €442.86 incl. btw
Beheer PGB €549.00 excl. / €664.29 incl. btw
Eindrekening & verantwoording €220.00 excl. / €266.20 incl. btw

Curatele

Maandelijkse vergoeding €186.75 excl. / €225.96 incl. btw
Eenmalige intakevergoeding €1054.00 excl. / €1275.34 incl. btw
Verhuizing / ontruiming Woning €366.00 excl. / €442.86 incl. btw
Beheer PGB €549.00 excl. / €664.29 incl. btw
Eindrekening & verantwoording €220.00 excl. / €266.20 incl. btw

Budgetbeheer

Maandelijkse vergoeding € 50.42 excl. / € 61.01 incl. btw
Eenmalige intakevergoeding €250,00 excl. / €302.50 incl. btw
Kosten beëindiging dossier €200,00 excl. / €242.00 incl. btw