Budgetbeheer

Wat houdt budgetbeheer in?

Budgetbeheer is een voorziening voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar hierbij ondersteuning nodig hebben. Het is een goede oplossing voor iedereen die nog goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar er wordt regelmatig vergeten te betalen, of er worden teveel andere rekeningen betaald waardoor er te weinig geld overblijft voor vaste lasten.

Zodra iemand zelf, de familie of een ondersteunende organisatie constateert dat het beheer van de financiën problematisch wordt, kan contact met ons worden opgenomen. Samen wordt er dan besproken welke oplossing het beste aansluit bij de problemen.

Wij maken samen met de cliënt afspraken over de besteding van het inkomen. Dit gebeurt in een intakegesprek bij de cliënt thuis. De cliënt ondertekent een overeenkomst waarin de afspraken tussen de cliënt en ons worden vastgelegd. Het pakket werkzaamheden zal afgestemd worden op de situatie en de wensen van de cliënt. Hierdoor kunnen wij maatwerk leveren.

Iemand die in budgetbeheer zit, draagt altijd zelf de zorg en verantwoordelijkheid voor de eigen financiën. Door het ondertekenen van een budgetbeheerovereenkomst en het afgeven van volmachten kunnen wij uw financiën beheren

Wij maken een budgetplan. In dit plan wordt vastgelegd waaraan uw inkomen besteedt gaat worden. Er wordt een bankrekening geopend op uw naam. Op deze bankrekening zal voortaan al uw leefgeld gestort worden. Daarnaast hebben wij de beschikking over uw beheerrekening waar uw inkomen op wordt gestort en waarvan wij uw vaste lasten en eventuele andere betalingen zullen verrichten.

Werkzaamheden

Wat de werkzaamheden zijn van een budgetbeheerder is afhankelijk van wat is afgesproken tijdens het intakegesprek en vastgelegd is in het contract.

In ieder geval behoren tot de werkzaamheden van een budgetbeheerder:

  • het opstellen van een budgetplan.
  • het samen met u openen van een leefgeldrekening.
  • het aanschrijven van inkomen verstrekkers en het wijzigen van het postadres.
  • het wekelijks overboeken van het leefgeld.
  • het betalen van de vaste lasten.

De taken van de budgetbeheerder kunnen uitgebreid worden tot en met de taken van bewindvoerder.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Rigter. Graag komen we bij u langs voor een informatief gesprek. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen stellen en alvast kennismaken met de budgetbeheerder die mogelijk uw zaken gaat behartigen.

Kijk bij de pagina contact.